Ние сме

лиценцирана компанија за вршење на поштенски услуги на територијата на Р.Македонија од страна на Агенција за пошти
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Раст на компанијата


0 %

Годишен раст на компанијата

Клиенти


0

Број на клиенти на кои имаме помогнато.

Пратки


0

Вкупно доставено пратки

Вработени


0

Вкупно од 2015 година