Тотал Пост Логистик со големата донација на реквизити за поттикнување на развојот, релаксација и забава на децата