Услуги

Нашето професионално искуство, поткрепено со стручен тим и пријателски пристап кон клиентите се клучни факти за развојот на компаниската платформа на конкурентско ниво.

Нашите поштенски услуги се состојат од

1. Достава на секаков вид на пратки до адреса на краен корисник
2. Лична достава на писма и документи од доверлив карактер (тужби, судски покани...)
3. Достава на препорачани писма со повратница
4. Враќање на неиспорачани пратки
5. Дистрибуција на рекламен материјал

Организацијата во нашата компанија нуди:

- Складирање и Логистика на пратки (преземените пратки се складираат на однапред подготвени локации поделени по реони за достава, за кои преку автоматизацијата на нашиот систем во секое време е овозможен преглед на локацијата и статусот на пратката).
- Брза и Сигурна достава (главна цел на нашиот дистрибутивен тим е брза, сигурна испорака на пратката до крајниот клиент, овозможено со професионален тим на доставувачи и современ возен парк).

Складирање и логистикаБрза доставаГалерија