ТПЛ Тотал Пост Логистик е лиценцирана компанија за вршење на поштенски услуги на територијата на Р.Македонија од страна на Агенција за пошти. Основана е со цел да понуди брзи и ефикасни решенија за Вас и Вашата фирма на поштенски, транспортни и логистички услуги. Со својата флексибилност и логистички капацитет ТПЛ ви нуди најдобри и најбезбедни решенија за достава на секаков вид на пратки од писма до големи пакети. Со својата услуга Тотал Пост Логистик, гради сигурност и доверба поврзани со квалитет , брзина, технологија, иновација и најефтини цени.


Ценовник


Достава на пакет 0 - 1кг.130 ден.
Достава на пакет 1 - 3кг.150 ден.
Достава на пакет 3 - 5кг.170 ден.
Достава на пакет 5 - 10кг.200 ден.
Достава на пакет 10 - 20кг.270 ден.
Достава на пакет 20 - 30кг.350 ден.
Достава на пакет 30- 40 кг.400 ден.
Достава на пакет 40-50 кг.550 ден.
Достава на пакет 50-60 кг.700 ден.

Ценовник за габаритни пратки


Пакет0.30 - 0.39м30.40 - 0.59м30.60 - 0.69м30.70 - 0.79м30.80 - 0.89м30.89м3 0.90 - 1.00м3
50 – 69кг.540 ден.760 ден.970 ден.1190 ден.1400 ден.1620 ден.
70 – 89кг.650 ден.860 ден.1080 ден.1300 ден.1510 ден.1730 ден.
90 – 109кг.750 ден.970 ден.1190 ден.1400 ден.1620 ден.1830 ден.
110 –129кг.860 ден.1080 ден.1300 ден.1510 ден.1730 ден.1940 ден.
130 –149кг.970 ден.1190 ден.1400 ден.1620 ден.1840 ден.2050 ден.
150 –169кг.1080 ден.1300 ден.1510 ден.1730 ден.1940 ден.2160 ден.
170 –189кг.1190 ден.1400 ден.1620 ден.1840 ден.2050 ден.2270 ден.
190 –200кг.1300 ден.1510 ден.1730 ден.1940 ден.2160 ден.2380 ден.